Archiwum miesiąca Lipiec 2011

Dofinansowanie dla OSP w Woli Zaradzyńskiej

piątek, 22 Lipiec 2011

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Łódzkiego pojął uchwałę o udzieleniu z budżetu Województwa Łódzkiego na 2011 r. pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych które są w KSRG.

Pomoc finansową otrzymało 10 Gmin z województwa łódzkiego. Wśród nich Gmina Ksawerów. Pozyskane środki w wysokości 30 tyś. zł. zostały przeznaczone na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej: zestawu podnoszącego wykorzystywanego przy pracach ratunkowych podczas wypadków drogowych, szynowych, podczas klęsk żywiołowych, podczas akcji ratowniczych na terenie zakładów itp. oraz specjalistycznej drabiny ratowniczej z hamulcem.

Uroczyste podpisanie umowy z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa oraz Wójtów, Skarbników i Naczelników jednostek OSP z 10 gmin,które otrzymały dofinansowanie odbyło się 21 lipca 2011 r. w Sali OSP w Woli Zaradzyńskiej. (więcej…)

wpis czytano 439 razy