Archiwum dnia 12 czerwca 2013

Przetarg na odbiór śmieci

środa, 12 Czerwiec 2013

W przetargu została wyłoniona firma REMONDIS. Od 1 lipca firma będzie wywoziła śmieci z posesji zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ksawerów. 

Firma dostarczy mieszkańcom odpowiednie pojemniki.

Jeśli zdecydowali się Państwo na selektywną zbiórkę odpadów, na śmieci zostaną przeznaczone 4 pojemniki na:

1. szkło,

2. odpady suche,

3. odpady ulegające biodegradacji.

4. odpady komunalne zmieszane 

Jeśli na nieruchomości nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych, śmieci będą odbierane jako zmieszane.

Częstotliwość odbioru śmieci:

Odpady suche 1 raz w miesiącu

Szkło 1 raz na kwartał

Odpady ulegające biodegradacji 1 razy w miesiącu. W okresie od 1 kwietnia do 31 października 2 razy w miesiącu.

Odpady komunalne zmieszane 2 razy w miesiącu.

W okresie przejściowym opakowania szklane i opakowania z tworzyw sztucznych oraz z papieru i tektury można wrzucać do gniazd ogólnodostępnych:

¨ przy ul. Rzepakowej 10

¨ ul. Szkolnej 14

¨ ul. Zachodniej 33

¨ ul. Kościuszki (przy blokach)

¨ ul. Kościuszki (przy Urzędzie Gminy)

¨ ul. Akacjowej (przy stacji uzdatniania wody)

¨ ul. Giełdowej 2

wpis czytano 344 razy