Archiwum miesiąca Sierpień 2013

Uwaga zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

czwartek, 29 Sierpień 2013

Urząd Gminy Ksawerów informuje o zamiarze przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. nr 378 poz. 3952), obowiązującego na terenie gminy Ksawerów. Osoby zainteresowane proszone są o składanie w formie pisemnej wniosków i propozycji dotyczących ustaleń planu, w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów przy ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, w terminie do 31.10.2013 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wszelkich informacji udziela Tomasz Kaczmarek – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, osobiście w Urzędzie Gminy Ksawerów, pok. 302, lub telefonicznie pod numerami tel. 42 215 13 49 lub 42 213 80 50 w. 34, w godzinach pracy urzędu.

wpis czytano 398 razy

Zebranie sołeckie w Ksawerowie

środa, 28 Sierpień 2013

Zebranie odbędzie się w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w dniu 11 września 2013 r. o godz. 19:00.

(więcej…)

wpis czytano 366 razy

Zebranie sołeckie w Nowej Gadce

środa, 28 Sierpień 2013

Zebranie odbędzie się w Domu Rolnika w Nowej Gadce w dniu 3 września 2013 r. o godz. 19:00.

(więcej…)

wpis czytano 362 razy

Pozdrowienia z wakacji

środa, 28 Sierpień 2013

Wakacyjne pozdrowienia z wybrzeża przesłała na ręce wójta Adama Topolskiego, grupa młodzieży, wypoczywająca w ramach wakacji przygotowanych przez Parafię w Ksawerowie i Stowarzyszenie Dotyk Dobra z udziałem środków z dotacji przekazanej z budżetu Gminy Ksawerów. Dziękujemy

(więcej…)

wpis czytano 399 razy

Wkrótce nowy rok szkolny

wtorek, 27 Sierpień 2013

W piątek 23 sierpnia odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów. Członkowie Komisji sprawdzali przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. We wszystkich placówkach trwają ostatnie porządki przed przyjęciem uczniów w nowym roku szkolnym.

(więcej…)

wpis czytano 448 razy

Konna pielgrzymka do Częstochowy

wtorek, 27 Sierpień 2013

Po raz drugi z Parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej wyruszyła konna pielgrzymka do Częstochowy.

(więcej…)

wpis czytano 396 razy

Szkolenie – specjalista w branży odnawialnych źródeł energii

poniedziałek, 26 Sierpień 2013

Szkolenie z tematyki Odnawialnych Źródeł Energii, pozyskiwania środków na OZE. Szkolenie jest bezpłatne. Miejsce szkolenia – Łódź. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2013 roku. Zapisy do 13 września 2013 r.

(więcej…)

wpis czytano 302 razy

Nowy plan zajęć w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

poniedziałek, 26 Sierpień 2013

Poniżej link do nowego planu zajęć w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

Zamieszczone w harmonogramie zajęć godziny są propozycjami, które mogą ulec zmianie. Cały harmonogram na stronie http://kultura-ksawerow.pl/

(więcej…)

wpis czytano 341 razy

Stypendia socjalne dla uczniów

czwartek, 22 Sierpień 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że od dnia 1 września 2013 r. można składać wnioski na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów. O pomoc mogą ubiegać się osoby, które posiadają dzieci w wieku szkolnym. O przyznaniu pomocy decyduje między innymi kryterium dochodowości, które wynosi 456 zł na osobę w rodzinie.

 Osoby zainteresowane  taką formą pomocy proszone są o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2013 r.

Wnioski dostępne będą w szkołach oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h pok. 105.

Informacja GOPS

 

wpis czytano 427 razy

Ważne dla Organizacji Pożytku Publicznego

środa, 21 Sierpień 2013

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłosił wybory do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

(więcej…)

wpis czytano 305 razy