Archiwum dnia 29 sierpnia 2013

Uwaga zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

czwartek, 29 Sierpień 2013

Urząd Gminy Ksawerów informuje o zamiarze przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. nr 378 poz. 3952), obowiązującego na terenie gminy Ksawerów. Osoby zainteresowane proszone są o składanie w formie pisemnej wniosków i propozycji dotyczących ustaleń planu, w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów przy ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, w terminie do 31.10.2013 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wszelkich informacji udziela Tomasz Kaczmarek – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, osobiście w Urzędzie Gminy Ksawerów, pok. 302, lub telefonicznie pod numerami tel. 42 215 13 49 lub 42 213 80 50 w. 34, w godzinach pracy urzędu.

wpis czytano 302 razy