Archiwum miesiąca Wrzesień 2013

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

czwartek, 12 Wrzesień 2013

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Handlowej 30/34 w Ksawerowie (Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”)

(więcej…)

wpis czytano 1 437 razy

Zebranie w sołectwie Ksawerów – Zachód

poniedziałek, 9 Wrzesień 2013

Zebranie odbędzie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie w dniu  12 września 2013 r. o godz. 18:00

(więcej…)

wpis czytano 277 razy

XLIV SESJA RADY GMINY KSAWERÓW

piątek, 6 Wrzesień 2013

XLIV Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się w dniu 11 września 2013 r o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h.

proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Informacja Wójta.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– nadania nazwy ulicy we wsi Ksawerów;

–  zmiany uchwały Nr XLIII/303/2013 Rady Gminy Ksawerów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2013 -2024.

8. Rozpatrzenie uwag do protokołu:

– z XLII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 czerwca 2013 r.

– z XLIII Sesji rady Gminy Ksawerów z dnia 10 lipca 2013 r.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.

wpis czytano 300 razy

Stypendia socjalne dla uczniów

poniedziałek, 2 Wrzesień 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że od dnia 1 września 2013 r. można składać wnioski na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów. O pomoc mogą ubiegać się osoby, które posiadają dzieci w wieku szkolnym. O przyznaniu pomocy decyduje między innymi kryterium dochodowości, które wynosi 456 zł na osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2013 r.

Wnioski dostępne będą w szkołach oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h pok. 105.

Informacja GOPS

 

wpis czytano 178 razy

Zebranie sołeckie w Sołectwie Ksawerów-Wschód

poniedziałek, 2 Wrzesień 2013

INFORMACJA

w sprawie zebrania wiejskiego sołectwa Ksawerów – Wschód

z dnia 02.09.2013 r.

 

Na podstawie § 8 Statutu Sołectwa Ksawerów-Wschód zwołuje się zebranie wiejskie.

Zebranie odbędzie się w Sali OSP   w Woli Zaradzyńskiej w dniu   10 września 2013 r. o godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie gości.
 2. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
 3. Podjęcie uchwały o przyjęciu zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie zebrania.

Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim
co najmniej 50 mieszkańców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze
w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu.

 

Sołtys

Kazimierz Ludziejewski

wpis czytano 321 razy

Historia parafii w Ksawerowie

poniedziałek, 2 Wrzesień 2013

 Historia parafii w Ksawerowie (materiały parafii).

(więcej…)

wpis czytano 669 razy

Jubileusz parafii w Ksawerowie

poniedziałek, 2 Wrzesień 2013

Jubileusz 80-lecia istnienia obchodziła wspólnota parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie.

(więcej…)

wpis czytano 367 razy