Archiwum dnia 2 września 2013

Stypendia socjalne dla uczniów

poniedziałek, 2 Wrzesień 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że od dnia 1 września 2013 r. można składać wnioski na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów. O pomoc mogą ubiegać się osoby, które posiadają dzieci w wieku szkolnym. O przyznaniu pomocy decyduje między innymi kryterium dochodowości, które wynosi 456 zł na osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2013 r.

Wnioski dostępne będą w szkołach oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h pok. 105.

Informacja GOPS

 

wpis czytano 203 razy

Zebranie sołeckie w Sołectwie Ksawerów-Wschód

poniedziałek, 2 Wrzesień 2013

INFORMACJA

w sprawie zebrania wiejskiego sołectwa Ksawerów – Wschód

z dnia 02.09.2013 r.

 

Na podstawie § 8 Statutu Sołectwa Ksawerów-Wschód zwołuje się zebranie wiejskie.

Zebranie odbędzie się w Sali OSP   w Woli Zaradzyńskiej w dniu   10 września 2013 r. o godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie gości.
  2. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  3. Podjęcie uchwały o przyjęciu zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie zebrania.

Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim
co najmniej 50 mieszkańców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze
w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu.

 

Sołtys

Kazimierz Ludziejewski

wpis czytano 360 razy

Historia parafii w Ksawerowie

poniedziałek, 2 Wrzesień 2013

 Historia parafii w Ksawerowie (materiały parafii).

(więcej…)

wpis czytano 735 razy

Jubileusz parafii w Ksawerowie

poniedziałek, 2 Wrzesień 2013

Jubileusz 80-lecia istnienia obchodziła wspólnota parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie.

(więcej…)

wpis czytano 404 razy