Archiwum dnia 20 maja 2014

„Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie”.

wtorek, 20 Maj 2014

W dniu 05.03.2014r. na konto Gminy Ksawerów zostały przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środki finansowe w wysokości 250.000,00 PLN z tytułu refundacji poniesionych wydatków dla projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającego warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW realizowanego przez lokalną grupę działania „BUD-UJ Razem”  dla zadania  inwestycyjnego pn.: „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie”.

(więcej…)

wpis czytano 151 razy

”Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw”.

wtorek, 20 Maj 2014

W dniu 08.01.2014r. na konto Gminy Ksawerów zostały przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środki finansowe w wysokości 32.529,99 PLN z tytułu refundacji poniesionych wydatków dla projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającego warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW realizowanego przez lokalną grupę działania „BUD-UJ Razem”  dla zadania  inwestycyjnego pn.: ”Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw”.

(więcej…)

wpis czytano 226 razy

Dofinansowanie dla OSP

wtorek, 20 Maj 2014

13 maja 2014 roku w miejscowości Malenia, w remizie OSP, spotkali się z marszałkiem województwa łódzkiego Witoldem Stępniem przedstawiciele 26 gmin z województwa, które otrzymały dofinansowanie sprzętu dla jednostek OSP funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz tych, które będą do niego włączone w najbliższym czasie.

(więcej…)

wpis czytano 157 razy