Archiwum dnia 30 września 2015

ZADANIE PN.: „ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ODEJŚCIAMI W KIERUNKU POSESJI W UL. BEMA W KSAWEROWIE”

środa, 30 Wrzesień 2015

pobraneZadanie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość całkowita zadania                                      –  207 928,54 zł.

Środki pochodzące z pożyczki w kwocie              –  95 056,00 zł

Rzeczowy zakres zadania:

Budowa sieci wodociągowej PEHD Ø110 mm o łącznej długości:   L=437,98 m.

Odejścia od sieci głównej do granic działek PEØ40 mm o długości L=489,42 m.

 Ilość przyłączy – 37 szt.

 Cele i korzyści z realizacji zadania:

Budowa sieci wodociągowej znacznie poprawi warunki sanitarne, zmniejszy zagrożenie zdrowia mieszkańców oraz podniesie standard życia na terenie objętym inwestycją a ponadto zwiększy atrakcyjność tych terenów nie tylko dla potencjalnych mieszkańców, ale i dla inwestorów.

Realizacja projektu umożliwi poprawę infrastruktury technicznej (wodnej) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju gminy i wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne w ramach zrealizowanego zadania:

Realizacja zadania umożliwi, poprzez wykonanie przez właścicieli nieruchomości 31 przyłączy wodociągowych, oraz dostarczenie mieszkańcom nieruchomości wody o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości 4.599,00,m3/rok.

 www.wfosigw.lodz.pl , www.zainwestujwekologie.pl

wpis czytano 279 razy