Archiwum dnia 6 listopada 2015

Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

piątek, 6 Listopad 2015

Wójt Gminy Ksawerów zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały „w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r.”.

Termin konsultacji: od 13 listopada do 20 listopada 2015 r.

Więcej informacji na BIP

http://www.ksawerow.bip.cc/p,797,_rogram_na_2016_rok.html

wpis czytano 180 razy