Archiwum miesiąca Styczeń 2016

XXV Sesja Rady Gminy Ksawerów

poniedziałek, 18 Styczeń 2016

HERB Gminy Ksawerów

Sesja odbędzie się 20 stycznia 2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu, początek o godzinie 11:00  (więcej…)

wpis czytano 257 razy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów

czwartek, 14 Styczeń 2016

Fundusz Spojności Infrastruktura i środowisko Ministerstwo środowiskaFundusz spójności UE

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KSAWERÓW

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-317/12

Projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

(więcej…)

wpis czytano 292 razy

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ksawerów

czwartek, 14 Styczeń 2016

W ramach pozyskanych środków zmodernizowano trzy oddziały przedszkolne przy szkołach w Ksawerowie i Woli Zaradzyńskiej. Ponad 114.000,00 zł pozwoliło między innymi na dostosowanie toalet, doposażenie kuchni, pomieszczeń szatni oraz sal lekcyjnych. Dzieci korzystają z nowego sprzętu dydaktycznego. Dzięki zrealizowanemu projektowi podniesiono standard opieki nad dziećmi w wieku 3-4 lata.

(więcej…)

wpis czytano 230 razy

Noworoczne spotkanie z Kołami Gospodyń

czwartek, 14 Styczeń 2016

W styczniu, w sali przy Jednostce OSP w Pawlikowicach miało miejsce uroczyste – świąteczne spotkanie przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z ościennych gminy i specjalnie zaproszonych na tę okazję gości. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele samorządów z gminy Ksawerów oraz Pabianice. Część artystyczną – Jasełka, zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach.

 

(więcej…)

wpis czytano 240 razy

Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

poniedziałek, 4 Styczeń 2016

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności ich przygotowania do okresu zimowego. Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych oraz sprawności instalacji grzewczej. W przypadku opadów śniegu należy pamiętać o usuwaniu śniegu z budynków. Konieczne jest również niezwłoczne powiadomienie organu nadzoru budowlanego o zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach.

Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

wpis czytano 215 razy