Archiwum dnia 18 lipca 2016

Informacja dla właścicieli działek na których występują gleby pochodzenia organicznego.

poniedziałek, 18 Lipiec 2016

W związku z realizowaniem przez Powiat Pabianicki zadania „Aktualizacja map glebowo – rolniczych
w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych, mułowo-torfowych na terenie powiatu
Pabianickiego – Etap II”
poniżej informacja dla właścicieli działek na których występują gleby pochodzenia organicznego.

Informacja dla mieszkańców

wpis czytano 177 razy