Archiwum miesiąca Styczeń 2017

Zaproszenie na wernisaż

wtorek, 31 Styczeń 2017

wpis czytano 189 razy

Rewitalizacja- Nasza wspólna sprawa!

poniedziałek, 30 Styczeń 2017

Wójt Gminy Ksawerów zaprasza
na warsztaty rewitalizacyjne
mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych oraz pozostałych interesariuszy w ramach opracowywanego

Programu Rewitalizacji dla Gminy Ksawerów
na lata 2017-2024
Plakat- zaproszenie

wpis czytano 200 razy

Program WFOŚiGW w zakresie termomodernizacji

poniedziałek, 30 Styczeń 2017

Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 2017.

Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania w latach 2017- 2018.

(więcej…)

wpis czytano 231 razy

Wycinka drzew po nowemu

piątek, 27 Styczeń 2017

INFORMACJA W SPRAWIE USUWANIA DRZEW

1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2149), będąca rezultatem prac nad wniesionym przez posłów projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.
Czytaj więcej

wpis czytano 232 razy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

czwartek, 26 Styczeń 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(ustnym licytacyjnym)

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg nieograniczony ustny licytacyjny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0010 Ksawerów, gmina Ksawerów w powiecie pabianickim woj. łódzkim, oznaczonej numerem działki 2164/68 o powierzchni 1,1458 ha. Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pabianicach księga wieczysta nr LD1P/00040421/6.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń na III piętrze w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h.

wpis czytano 194 razy

Spotkanie informacyjne pn. „Konkursy w 2017 roku w ramach RPOWŁ na lata 2014 – 2020” w Brzezinach

środa, 25 Styczeń 2017

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach zaprasza do udziału w spotkaniu pn. „Konkursy w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Brzezinach, w dniu 30 stycznia 2017 r. w godzinach 14:00-16:30 (rejestracja od godziny 13:45); sala konferencyjna Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16a – parter.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00, formularz w linku znajduje się pod adresem: rpo.lodzkie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny informuje o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkań. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Plakat
Program spotkania

wpis czytano 201 razy

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacjne LGD „BUD-UJ RAZEM”

środa, 18 Styczeń 2017

wpis czytano 256 razy

UWAGA MIESZKAŃCY !!! ZMIANA NAZWY ULIC

środa, 18 Styczeń 2017

2 września 2016 r. zaczęły obowiązywać zapisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu. W związku z tym nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej upamiętniające czy też promujące komunizm lub inny ustrój totalitarny muszą zostać zmienione. W Gminie Ksawerów nowe nazwy zyskają zatem ulice: Nowotki oraz Hanki Sawickiej.
Samorząd ma obowiązek zmiany nazwy obiektów do września 2017 r. W przypadku niewykonania tego obowiązku nowe nazwy ulic nada wojewoda.
(więcej…)

wpis czytano 1 246 razy

Ocena okresowa jakości wody

środa, 18 Styczeń 2017

Gminna Jednostka Wod-Kan otrzymała pismo dotyczące oceny okresowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach

wpis czytano 203 razy