Archiwum dnia 26 stycznia 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

czwartek, 26 Styczeń 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(ustnym licytacyjnym)

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg nieograniczony ustny licytacyjny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0010 Ksawerów, gmina Ksawerów w powiecie pabianickim woj. łódzkim, oznaczonej numerem działki 2164/68 o powierzchni 1,1458 ha. Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pabianicach księga wieczysta nr LD1P/00040421/6.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń na III piętrze w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h.

wpis czytano 106 razy