Archiwum dnia 30 stycznia 2017

Rewitalizacja- Nasza wspólna sprawa!

poniedziałek, 30 Styczeń 2017

Wójt Gminy Ksawerów zaprasza
na warsztaty rewitalizacyjne
mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych oraz pozostałych interesariuszy w ramach opracowywanego

Programu Rewitalizacji dla Gminy Ksawerów
na lata 2017-2024
Plakat- zaproszenie

wpis czytano 107 razy

Program WFOŚiGW w zakresie termomodernizacji

poniedziałek, 30 Styczeń 2017

Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 2017.

Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania w latach 2017- 2018.

(więcej…)

wpis czytano 148 razy