Archiwum dnia 20 lutego 2017

„KURS na AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ w woj.łódzkim”

poniedziałek, 20 Luty 2017

Kurs współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania

wpis czytano 200 razy

Ankieta dla rodziców dzieci w wieku do lat 3.

poniedziałek, 20 Luty 2017

Szanowni Państwo,
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę nt. zainteresowania rodziców żłobkami. By właściwie planować rozwój form opieki nad dziećmi do 3. roku życia, ważne są opinie rodziców. Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań!

Link do formularza ankiety:  https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2

wpis czytano 203 razy