Archiwum dnia 16 marca 2017

Będzie ul. Pocztowa i ul. Sosnowa

czwartek, 16 Marzec 2017

Podczas XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się 15.03.2017 r. radni podjęli dwie uchwały dotyczące zmiany nazw ulic. Uchwały wejdą w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Obecna ul. Nowotki będzie ul. Pocztową, natomiast ul. Hanki Sawickiej zmieni nazwę na ul. Sosnową. 

Zmiana nazw ulic związana jest z obowiązującą od 2 września 2016 r. ustawą o zakazie propagowania komunizmu. W związku z tym nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej upamiętniające czy też promujące komunizm lub inny ustrój totalitarny muszą zostać zmienione. Samorząd ma obowiązek zmiany nazwy obiektów do września 2017 r. W przypadku niewykonania tego obowiązku nowe nazwy ulic zostałyby nadane przez wojewodę.

wpis czytano 117 razy