Archiwum dnia 25 kwietnia 2017

Obwieszczenie

wtorek, 25 Kwiecień 2017

Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno – zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów
oraz
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia
Studium_tekst
Kierunki po wyłożeniu
Prognoza oddziaływania
Prognoza
Uwarunkowania po wylozeniu

wpis czytano 59 razy