Archiwum miesiąca Czerwiec 2017

Konkurs- powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

piątek, 9 Czerwiec 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 30 maja br. ogłosił kolejny konkurs, którego efekty ułatwią rodzicom powrót na rynek pracy przed trzecimi urodzinami dziecka. Konieczność opieki nad małym dzieckiem stanowi częstą barierę dla wielu rodziców, a w konsekwencji są jedną z najpowszechniejszych przyczyn odkładania w czasie powrotu do pracy.

(więcej…)

wpis czytano 50 razy

Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ksawerów

piątek, 9 Czerwiec 2017

19 czerwca 2017 r. w godzinach 17:00-18:00 w budynku Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, przy ul. Jana Pawła II 1 odbędą się konsultacje społeczne.
Obwieszczenie- konsultacje_rewitalizacja
diagnoza_Ksawerów
Załącznik_do_Diagnozy

wpis czytano 52 razy

Podziękowania dla sponsorów Festynu Rodzinnego

wtorek, 6 Czerwiec 2017

wpis czytano 45 razy

Fotorelacja z Festynu Rodzinnego

wtorek, 6 Czerwiec 2017

Zapraszamy na fotorelację z Festynu Rodzinnego

 

 

 

 

(więcej…)

wpis czytano 2 141 razy

Plan zagospodarowania przestrzennego- wersja cyfrowa.

wtorek, 6 Czerwiec 2017

Plan zagospodarowania przestrzennego
Urząd Gminy Ksawerów wykonał cyfryzację obowiązujących dokumentów planistycznych.
Od 2 czerwca 2017 r. akty prawa miejscowego w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Gminy Ksawerów w części tekstowej i graficznej są dostępne w sieci internetowej.
Dostęp do MPZP w postaci cyfrowej jest realizowany na Platformie do publikacji danych przestrzennych dla gmin pod adresem http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_ksawerow
Zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznej planów miejscowych.

wpis czytano 68 razy

Ksawerów po raz szósty z medalem!

poniedziałek, 5 Czerwiec 2017

25 maja 2017 r. na boiskach Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi odbyła się 12 Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2017” organizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Jak co roku Ksawerów reprezentowany był przez uczestników oraz kadrę Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie.

(więcej…)

wpis czytano 63 razy

Konkurs na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-oiekuńczych

piątek, 2 Czerwiec 2017

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 ogłoszonego 31 maja br.
(więcej…)

wpis czytano 67 razy

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

czwartek, 1 Czerwiec 2017

Serdecznie zapraszamy na darmowe atrakcje dla dzieci
– 3 czerwca – boisko przy ul. Zachodniej 33

wpis czytano 42 razy

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT”

czwartek, 1 Czerwiec 2017

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 31 maja 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT
(więcej…)

wpis czytano 59 razy