Archiwum dnia 1 czerwca 2017

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

czwartek, 1 Czerwiec 2017

Serdecznie zapraszamy na darmowe atrakcje dla dzieci
– 3 czerwca – boisko przy ul. Zachodniej 33

wpis czytano 42 razy

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT”

czwartek, 1 Czerwiec 2017

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 31 maja 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT
(więcej…)

wpis czytano 59 razy