Archiwum miesiąca Grudzień 2017

Ogłoszenie

piątek, 8 Grudzień 2017

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ksawerów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
(więcej…)

wpis czytano 103 razy

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego

czwartek, 7 Grudzień 2017

5 grudnia 2017 r. w Gminnym Domu Kultury w Ksawerowie odbyło się Spotkanie Mikołajkowe podsumowujące konkurs profilaktyczny dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum na plakat, esej lub opowiadanie oraz na spot, organizowany pod patronatem Wójta Gminy Ksawerów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

(więcej…)

wpis czytano 226 razy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

czwartek, 7 Grudzień 2017

Publikacja zarządzenia Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie – Zarządzenie 275/17

wpis czytano 85 razy

Wysoka pozycja w rankingu

środa, 6 Grudzień 2017

Gmina Ksawerów zajęła wysokie miejsce w rankingu „Zdolność kredytowa Samorządów 2014-2016” opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”.

(więcej…)

wpis czytano 87 razy

Wyłaniamy kolejnych Wykonawców

wtorek, 5 Grudzień 2017

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Ksawerów  prowadzone są kolejne postępowania mające na celu wyłonienie Wykonawców do realizacji niżej wymienionych zadań:

1. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Gadka, gmina Ksawerów”

2. Przygotowanie postępowania na zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj „Przebudowa ulicy Zachodniej w Ksawerowie”

(więcej…)

wpis czytano 99 razy

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

wtorek, 5 Grudzień 2017

W najbliższy piątek tj. 8 grudnia 2017 r.  w Urzędzie Gminy Ksawerów w godzinach od 11.30 do 14.00, odbędą się bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

(więcej…)

wpis czytano 81 razy

Spotkanie dotyczące konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych

wtorek, 5 Grudzień 2017

W dniu 14 grudnia 2017 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2, ogłoszonego 29 listopada br. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

(więcej…)

wpis czytano 76 razy

Konkurs w ramach RPO Województwa Łódzkiego – usługi zdrowotne

poniedziałek, 4 Grudzień 2017

W dniu 29 listopada 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZI” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

(więcej…)

wpis czytano 79 razy

Echo Gminy Ksawerów – wydanie październik / listopad 2017

poniedziałek, 4 Grudzień 2017


Aktualne wydanie Echa Gminy Ksawerów już dostępne. Zapraszamy do przeglądania na naszym portalu w wersji ON-Line.
(więcej…)

wpis czytano 96 razy