Archiwum dnia 4 grudnia 2017

Konkurs w ramach RPO Województwa Łódzkiego – usługi zdrowotne

poniedziałek, 4 Grudzień 2017

W dniu 29 listopada 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZI” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

(więcej…)

wpis czytano 79 razy

Echo Gminy Ksawerów – wydanie październik / listopad 2017

poniedziałek, 4 Grudzień 2017


Aktualne wydanie Echa Gminy Ksawerów już dostępne. Zapraszamy do przeglądania na naszym portalu w wersji ON-Line.
(więcej…)

wpis czytano 96 razy