Pieniądze dla Woli Zaradzyńskiej w ramach dotacji dla gmin – projekty w sołectwach

„Zakup krzeseł na potrzeby świetlicy wiejskiej w Woli Zaradzyńskiej, Gmina Ksawerów” – w ramach dotacji dla gmin – projekty w sołectwach.

Celem projektu jest stworzenie odpowiedniej bazy, aby zapewnić mieszkańcom atrakcyjne miejsce integracji i spędzania wolnego czasu, rozwoju kulturalnego i społecznego.

Możliwość korzystania ze świetlicy wiejskiej wpłynie na integrację wsi a przez to na ożywienie działalności kulturowej, zmobilizuje do wspólnych działań na rzecz wsi, pozwoli na wzmocnienie więzi pomiędzy młodymi a starszymi mieszkańcami.

Świetlica stanie się atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu, miejscem do organizowania zabaw wiejskich oraz innych spotkań. Będzie miejscem przekazywania młodemu pokoleniu zwyczajów i obyczajów występujących na tym terenie.

Ponadto w świetlicy stanie się możliwe organizowanie zebrań wiejskich, szkoleń, oraz imprez związanych z kultywowaniem tradycji zwyczajów ludowych.

Przedmiotowy projekt obejmuje swoim zakresem zakup 50 szt. krzeseł na potrzeby nowopowstałej świetlicy wiejskiej. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w krzesła jest podstawą do rozpoczęcia funkcjonowania tego obiektu, jako miejsca spotkań

wpis czytano 86 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.25 lipca 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony