Siła biznesu- dotacje na start firmy

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 PUP w Pabianicach rozpoczął się nabór do projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, którym przydzielono I lub II profil pomocy i które należą do co najmniej jednej z następujących grup:

  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy projektu będą ubiegać się o bezzwrotną dotację ze środków unijnych w wysokości do 23.100 zł na pokrycie wydatków niezbędnych do uruchomienia działalności.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu – w siedzibie PUP w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11, pok. 309 (bud. A, III piętro), tel. 42 22 54 207 lub na stronie internetowej PUP w Pabianicach.

Nabór trwa od 11.09.2017 do 29.09.2017 r.

wpis czytano 66 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.12 września 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony