Dbajmy o działki – usuwajmy chwasty

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin. 

Zaniechanie zwalczania chwastów może być postrzegane jako forma degradacji gruntów powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.
Dbajmy o estetykę, o środowisko rolnicze i bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie naszej gminy. Usuwajmy
i niszczmy chwasty na gminnych działkach. Systematyczne wykaszanie traw i niszczenie chwastów (przez cały rok) to nasz obowiązek.
Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, stanowią siedlisko wielu szkodników glebowych,a także gryzoni.
Ponadto wysiew chwastów z zaniedbanych terenów stanowi dużą uciążliwość dla gruntów sąsiednich. Poprzez samosiewy działki często zarastają roślinnością drzewiastą i niejednokrotnie stają się miejscem nielegalnego składowania odpadów.
Dodatkowo w okresach suchych, zarośnięte nieruchomości zwiększają zagrożenie związane z pożarem, w związku z czym zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną.

wpis czytano 161 razy
Wpis opublikowano przez: Danuta Wlazło, dn.28 września 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony