Informacja dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązkowym spisie zwierząt.

Rolniku Pamiętaj !

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

spis stanu bydła – stada świń(.pdf)
spis stanu bydła – stada bydła, owiec, kóz(.pdf)

wpis czytano 83 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.26 października 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony