Spotkanie z Liderami Gminy

W dniu 27 listopada 2017 roku w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbyło się spotkanie z Liderami Gminy.

Na spotkaniu poruszano tematy dotyczące terenu naszej gminy:

 1. Zagadnienia dotyczące gospodarki przestrzennej na terenie Gminy Ksawerów (opłata adiacencka, plany
  i inwestycje).
 2. Postępowanie ze zwierzyną dziką przebywającą na terenach zabudowanych.
 3. Gospodarowanie odpadami-przypadki nieselekcjonowania oraz ich konsekwencje.
 4. Informacje w sprawie podatku i opłat lokalnych, w tym: wysokość stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych
 5. Stan inwestycji oraz plany inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych.
 6. Przyłączenia do wybudowanych sieci wodno-kanalizacyjnych (konsekwencje braku przyłączeń).
 7.  Informacje dotyczące dalszego funkcjonowania linii tramwajowej.
 8.  Podsumowanie realizacji programu 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.
 9.  Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Ksawerów.
 10.  Inwestycje w rejonie ul. Giełdowej.

wpis czytano 125 razy
Wpis opublikowano przez: Danuta Wlazło, dn.28 listopada 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony