Współpraca NGO

27 listopada o godzinie 16:00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką odbyło się spotkanie kończące konsultacje społeczne w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
Protokół z konsultacji

wpis czytano 66 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.28 listopada 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony