Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian mpzp

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r. – od 29 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. obejmujących następujące fragmenty: 

 1. teren działki o nr ewid. 2162/23
  Uchwala_V_26_mpzp_tekst
  Uchwala_V_26_mpzp_uzasadnienie
  Uchwala_V_mpzp_rysunek
  Uchwala_V_26_prog_srod
  Uchwala_V_26_prog_srod_rysunek
 2. teren działki o nr ewid. 359/52, 359/53, 359/64
  Uchwala_X_70_mpzp_tekst
  Uchwala_X_70_mpzp_uzasadnienie
  Uchwala_X_70_mpzp_rysunek
  Uchwala_X_70_prog_srod_tekst
  Uchwala_X_70_prog_srod_rysunek

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planu miejscowego odbędzie się 11 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, przy ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, o godzinie 15:00

 

wpis czytano 167 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.29 listopada 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony