Dofinansowanie dla OSP w Woli Zaradzyńskiej

W dniu 28 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Łódzkiego pojął uchwałę o udzieleniu z budżetu Województwa Łódzkiego na 2011 r. pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych które są w KSRG.

Pomoc finansową otrzymało 10 Gmin z województwa łódzkiego. Wśród nich Gmina Ksawerów. Pozyskane środki w wysokości 30 tyś. zł. zostały przeznaczone na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej: zestawu podnoszącego wykorzystywanego przy pracach ratunkowych podczas wypadków drogowych, szynowych, podczas klęsk żywiołowych, podczas akcji ratowniczych na terenie zakładów itp. oraz specjalistycznej drabiny ratowniczej z hamulcem.

Uroczyste podpisanie umowy z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa oraz Wójtów, Skarbników i Naczelników jednostek OSP z 10 gmin,które otrzymały dofinansowanie odbyło się 21 lipca 2011 r. w Sali OSP w Woli Zaradzyńskiej.W imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego umowę podpisali:Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego i Pan Artur Bagieński – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Gminę Ksawerów reprezentowali Wójt Pan Adam Topolski, Przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów Pani Maria Wróbel oraz Pan Robert Zwierzyński – Skarbnik Gminy Ksawerów.

Po częściach oficjalnych związanych z podpisywaniem umów obecni goście wzięli udział w prezentacji nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego zakupionego w ubiegłym roku ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007  – 2013.

Na zakończenie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zaradzyńskiej przygotowały pyszny obiad dla przybyłych gości, za co Marszałek Województwa Pan Witold Stępień osobiście podziękował Pani Henryce Okrojek – Przewodniczącej KGW w Woli  Zaradzyńskiej.  Na ręce Pana Wójta Adama Topolskiego wpłynęły pisemne podziękowania z Urzędu Marszałkowskiego za zorganizowanie tej uroczystości na tak wysokim poziomie.

wpis czytano 340 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.22 lipca 2011

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony