Remont ulicy Jana Pawła II

Prace w ul. Jana Pawła II już się rozpoczęły. Pod koniec kwietnia wycięto drzewa, w kolejnym etapie wymieniana została linia gazowa. Prace budowlane związane z pasem drogi potrwają do końca września br. O planowanych pracach i niedogodnościach rozmawiali mieszkańcy ulicy Jana Pawła II z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Pabianicach; wykonawcy, firmy Włodan oraz przedstawicielami gminy. Spotkanie odbyło się w piątek 27 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Ksawerów.

Ulica Jana Pawła II będzie przebudowywana na odcinku od ul. Łódzkiej do skrzyżowania z ul. Wschodnią. Projektowane prace, obok zmiany nawierzchni, obejmą również zastąpienie rowów zamkniętą kanalizacją deszczową, będzie też chodnik i ścieżka rowerowa. Zaprojektowane, nowe rozwiązanie zmieści się w granicach obecnego pasa drogowego.

W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu mieszkańców ul. Jana Pawła II oraz przedstawiciele firm, których bezpośrednio będą dotyczyły utrudnienia związane z prowadzonymi pracami. Pytania ze strony mieszkańców dotyczyły między innymi: ruchu drogowego w czasie prowadzonych robót, a także rozwiązań kanalizacji deszczowej w ulicy.

Urząd Gminy jeszcze czeka na plan objazdów, który wykonawca robót przedstawi w pierwszej połowie maja. Trzeba się przygotować, że droga będzie zamknięta dla ruchu zewnętrznego. Zostaną jedynie dojazdy do posesji również do apteki i ośrodka zdrowia oraz firm z ul Jana Pawła II.

Szczegółowo poruszono temat rowów i odprowadzenia wody. To problem szczególnie wiosną, po roztopach lub obfitych opadach deszczu. Jak poinformowała Jolanta Nowicka, Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w PabianicachRowy w ul. Jana Pawła będą przykryte na całej długości ulicy. Do kanalizacji deszczowej zostaną włączone również boczne ulice. W pasie drogi będą kratki odprowadzające deszczówkę do kanalizacji. A poziom budowanej ulicy będzie niższy niż dotychczasowa droga.

Ponieważ rowy będą likwidowane zostaną też zniwelowane dojazdy do posesji. – O pracach przy dojazdach do kolejnych posesji mieszkańcy będą informowani wcześniej – zapewnił przedstawiciel firmy Włodan Robert Studnicki kierownik budowy. Do korzystania, w trakcie trwania robót, z parkingu przy kościele zaprosił ksiądz Stanisław Bracha proboszcz parafii.

Zwrócono uwagę, że prowadzone w drodze prace dają możliwość przyłączenia się do sieci wod-kan w działkach, które takich przyłączy nie mają. Mieszkańcy, którzy chcieliby wykonać przyłącze do działki powinni zrobić to teraz. Jak zapewnił wójt Adam TopolskiJeśli będzie taka potrzeba, w miarę możliwości postaramy się przyśpieszyć załatwienie sprawy przyłączy w Urzędzie.

W związku z prowadzonymi pracami nie powinno być utrudnień w dostawach prądu.

wpis czytano 243 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.30 kwietnia 2012

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony