Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

W dniu 28 listopada 2017 r. Gmina Ksawerów podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki na realizację zadania pn.: „BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ UZDATNIONĄ NA SUW GADKA”
Wartość całkowita zadania                                     – 291 498,44 zł.
Środki pochodzące z pożyczki                                – 276 922,00 zł.

Rzeczowy zakres zadania:

– budowa dodatkowego zbiornika wody czystej o pojemności V = 300 m3 wraz
z rurociągami zewnętrznymi dla istniejącej stacji uzdatniania wody.

Celem inwestycji jest zwiększenie pojemności magazynowej wody uzdatnionej, zabezpieczenie potrzeb bytowo-gospodarczych ludności oraz zapewnienie mieszkańcom ciągłej dostawy wody o odpowiednich parametrach fizyko-chemicznych.

 www.zainwestujwekologie.pl

 

wpis czytano 306 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.14 grudnia 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony