ANKIETA w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ksawerów
Niniejszą ankietą rozpoczynamy prace nad przygotowaniem mieszkańców do zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Aby właściwie przygotować się do stworzenia prawidłowego i sprawnego systemu, Gmina musi przeanalizować, ile rzeczywiście odpadów komunalnych powstaje na naszym terenie i jaka stawka za ich odbiór oraz zagospodarowanie będzie właściwa.

Temu celowi służy ankieta, którą przygotowaliśmy i kierujemy do właścicieli nieruchomości, jak również podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie naszej gminy. W przypadku nie wypełnienia ankiety konieczna będzie wizyta na Państwa posesji pracownika Urzędu Gminy Ksawerów. Ankiety są dostępne również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ksawerów: www.ksawerow.bip.cc z możliwością pobrania formularza oraz w siedzibie urzędu (pokój 307).

Wypełnioną ankietę prosimy zwrócić do Urzędu Gminy Ksawerów; Referat Gospodarki Komunalnej (pokój 307) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h 95 – 054 Ksawerów, e-mailem na adres: komunalny1@ksawerow.com bądź na numer fax: (42) 213-80-02, (42) 213-80-50.

Ankietę można pobrać w postaci pliku w formacie pdf, edytowalnym doc, lub wypełnić on-line.

wpis czytano 1 166 razy
Wpis opublikowano przez: Rafał Kilańczyk, dn.11 czerwca 2012

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony