Dodatkowe pieniądze na kulturę

Oprócz dotacji z budżetu gminy, jaka zostanie przeznaczona na Dom Kultury, dyrektor Maria Wrzos-Meus stara się o dodatkowe pieniądze. Jeszcze w tym roku zostały złożone wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację i Dom Kultury otrzyma dotację na rozmaite działania kulturalne w wysokości ponad 41 000,00 złotych.

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie uzyskał dofinansowanie na 3 autorskie projekty kulturalne, w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Tytuły projektów:

1.Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej, realizowana poprzez zakup instrumentów wraz z akcesoriami dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką – kwota dofinansowania: 9604,00 zł

2.”Od Juniora do Seniora’ – warsztaty dla mieszkańców gminy Ksawerów integrujące pokolenia –kwota dofinansowania: 13 662,86 zł

3. „Ksawerowska Róża” – propagująca folklor małych środowisk lokalnych, oraz tworząca przestrzeń do konfrontacji dokonań artystycznych regionów.

Pozwala na wymianę doświadczeń i pomysłów podnoszących atrakcyjność naszej gminy.

Ksawerowska Róża ma być festiwalem lokalnych talentów pochodzących z całej Polski – kwota dofinansowania: 18 345, 54 zł

O tyle wzbogacił się Dom Kultury- 41 612,30 zł

Info: GDKzB

wpis czytano 160 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.14 listopada 2012

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony