Uwaga podatek do zapłacenia

W listopadzie minął termin zapłaty podatku od nieruchomości i  podatku rolnego. Do 15 listopada należało wpłacić ostatnią w tym roku, czwartą ratę podatku

Spóźnienie z uregulowaniem należności podatkowych skutkuje naliczeniem odsetek. Wysokość odsetek to 14% w skali roku. Odsetkowy zegar zaczął bić 16 listopada. Jeśli przypomnimy sobie o zaległym podatku odpowiednio wcześnie, możemy uniknąć konieczności zapłacenia odsetek. Ustawodawca zwalnia z tego obowiązku do kwoty 6,60 zł (kwota ta to wartość nie przekraczająca trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską S.A”, za polecenie przesyłki listowej).

Nie możemy jednak odciągać uiszczenia podatku w nieskończoność, bo  „niezapłacenie podatków i opłat podatkowych w ustawowym terminie stanowi zaległość podatkową i podlega przymusowemu ściągnięciu długu w drodze postępowania egzekucyjnego wraz z odsetkami za zwłokę, kosztami upomnienia oraz kosztami tego postępowania.

 PRZYPOMINAMY

– Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie posiadających osobowości prawnej—IV rata podatku płatna w terminie do 15 listopada 2012 r.

– Podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie posiadających osobowości prawnej—płatny w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poszczególne raty.

– Opłata od posiadania psa. (Rada Gminy Ksawerów wprowadziła zwolnienie z opłaty z tytułu posiadania psa utrzymywanego na terenie gminy w celu pilnowania obejścia budynków mieszkalnych po jednym na każde obejście.) – II rata opłaty płatna jest w terminie do 15 listopada.

Na podstawie informacji Referatu Finansowego

 

wpis czytano 252 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.20 listopada 2012

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony