Zabezpiecz przed zimą

Warto pamiętać o zabezpieczeniu urządzeń wodociągowych przed zimą, żeby uniknąć niepotrzebnych komplikacji i kosztów.

 – Nowy wodomierz kosztuje około 70-80 zł, do tego dochodzi wymiana, którą powinien wykonać hydraulik z uprawnieniami. Wymianę wodomierza trzeba zgłosić do WOD-KAN. Wtedy na miejscu sprawdzamy, czy montaż nowego urządzenia został wykonany poprawnie i zakładamy blombę. – mówi Włodzimierz Ludziejewski kierownik WOD-KAN w Ksawerowie. Szacunkowo cała operacja zakupu nowego wodomierza i jego wymiany może wynieść nawet 200 zł. Jeśli nie ma wodomierza opłata za zużytą wodę jest naliczana, zgodnie z regulaminem, jako średnie zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy. Lepiej więc zadbać wcześniej o poprawne funkcjonowanie urządzeń w czasie zimy.

Trzeba też zwracać uwagę na temperaturę w pomieszczeniach w których znajdują się wodomierze (w pomieszczeniach muszą panować temperatury dodatnie). Zamarzają nie tylko wodomierze, również inne urządzenia wodociągowe: zawory, filtry skośny, zawór antyskażeniowy.

Ważne jest też żeby zabezpieczyć studnie wodomierzowe przed napływem wód gruntowych, oraz zamarzaniem. Jeśli w studni pojawi się woda trzeba ją usunąć na własny koszt. Użytkownicy powinni też pamiętać o niezwłocznym powiadomieniu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierzy, w tym o zerwaniu plomby Gminną Jednostkę WOD – KAN.

Na podstawie informacji Gminnej Jednostki WOD-KAN

Aneta Kosiorek

 

wpis czytano 237 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.21 listopada 2012

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony