Spotkanie z przedsiębiorcami

Około 100 przedsiębiorców z terenu Gminy Ksawerów, również z podstrefy przemysłowej Ksawerów, odpowiedziało na zaproszenie Adama Topolskiego wójta Gminy Ksawerów. Styczniowe spotkanie jest pierwsze i ma inicjować współpracę między biznesem i samorządem w przyszłości.

Podczas spotkania wójt Adam Topolski podkreślił, jak ważna może być współdziałanie, szczególnie w gminie, gdzie funkcjonuje blisko 700 firm. – Współpraca samorządu z przedsiębiorcami może nadać nowy wymiar wnioskom o środki unijne czy o dofinansowanie z funduszu ochrony środowiska, wymiar potencjału gospodarczego, który wy ksawerowscy przedsiębiorcy tworzycie – powiedział podczas spotkania między innymi Adam Topolski.

Przedsiębiorcy to ważna grupa, z którą samorząd chce konsultować najważniejsze dokumenty strategiczne dla gminy, takie jak strategia dla gminy na lata 2014 – 2030. Jest też wiele spraw społecznych, administracyjnych, które wymagają szerokich konsultacji społecznych, tak jak propozycja zmiany Gminy Ksawerów w miasto. Zostaną one również skierowane do przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele samorządu Powiatu Pabianickiego, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość, między innymi Tomasz Łysek prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Andrzej Budzyński wiceprezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wsparcie dla przedsiębiorców ze strony Starostwa Powiatowego w Pabianicach zadeklarował Krzysztof Habura Starosta. Podkreślił On podczas spotkania jak ważna jest współpraca z przedsiębiorcami, którzy służą mądrą i konstruktywną radą, czerpiąc z doświadczenia budowania własnego biznesu często przez całe życie.

Gmina Ksawerów jest kojarzona z dużą ilością firm o rozmaitych profilach działalności. W Ksawerowie można znaleźć wykonawców, którzy zaprojektują dom, wybudują go od podstaw, wykończą wnętrza i wykonają ogród. Usługi świadczą mechanicy samochodowi, stolarze, elektrycy i inni. Mamy duże firmy związane z transportem drogowym. Istnieje, mimo bardzo dużej konkurencji, przemysł odzieżowy oraz włókienniczy. W Ksawerowie ulokowały się również hurtownie oferujące różne towary, od spożywczych, odzieży, kwiatów i roślin, po hurt drewna, materiałów budowlanych i wielu innych produktów. Najmłodszy przedsiębiorca ma 19 lat, najstarszy 83.

Spotkanie odbyło się w Pałacu Ksawerów w czwartek 30 stycznia br.

W programie artystycznym zaprezentowała się młodzież i dorośli skupieni w Gminnym Domu Kultury w Ksawerowie.

wpis czytano 351 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.4 lutego 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony