XXXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów

Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się w najbliższą środę 27 lutego br., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów, poczatek o godzinie 11.00

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz zaproszonych gości.

5. Informacja Wójta.

6. Informacja Przewodniczącego Rady.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie;

2) w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie;

3) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/250/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2013 – 2024;

4) w sprawie zatwierdzenia taryf za Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ksawerów.

8. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 stycznia 2013r.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.

wpis czytano 253 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.25 lutego 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony