Wypełnij deklarację

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Do jego wdrożenia zmusza nas znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Narzuca ona gminie przejęcie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi

Aby właściwie naliczyć opłaty za odbiór śmieci, konieczne jest wypełnienie przez Państwa deklaracji. Można je pobrać:

ze strony internetowej urzędu: www.gmina.ksawerow.com; w Urzędzie Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, pok. 307; od sołtysa.

Termin złożenia deklaracji mija 31 marca 2013 r.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty zostanie określona w drodze decyzji, zgodnie z przepisami art. 60 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391ze zmianami). Zgodnie z ustawą w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej

wpis czytano 349 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.27 marca 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony