Pieniądze na sport

W marcu rozdysponowano 50 tys zł na zadania z zakresu rozwijania sportu na terenie gminy Ksawerów

Pieniądze trafią do Klubów sportowych z terenu gminy. Z dotacji można realizować programy szkolenia sportowego, zakup sprzętu, pokreycie kosztów organizowania zawodów lub uczestnictwa w tych zawodach, można także opłacić koszty wynajmu obiektów sportowych oraz wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

O dotację na realizację zadań w 2013 r. ubiegały się Uczniowskie Kluby Sportowe ATLAS i START oraz GKS Ksawerów.

UKS ATLAS i UKS START otrzymały wsparcie w wysokości po 6 000, 00 zł, natomiast GKS Ksawerów kwotę 38 000,00 zł

 

wpis czytano 239 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.3 kwietnia 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony