„PLAC BUDOWY W CENTRUM KSAWEROWA”

W ostatnich dniach sporo dzieje się w centrum Ksawerowa.

W połowie kwietnia rozpoczęły się prace budowlane związane z inwestycją pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie”.

Pierwszym etapem prac, które są realizowane przez firmę „Prometeusz. Krakowski C.” z Pabianic, jest uporządkowanie zieleni parkowej, utwardzenie terenu wraz z jego ukształtowaniem, oczyszczenie stawu i budowa mostków; następnie obszar parku zostanie ogrodzony. W jego centrum powstanie przyjaźnie wyposażony plac zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

Środki finansowe zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego po złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w zakresie działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w toku operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy podczas działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż przez okres wdrażania inwestycji park pozostaje placem budowy, na którym należy zachować szczególną ostrożność.

Kolejnym placem budowy, który widzimy w centrum Ksawerowa jest inwestycja polegająca m.in. na rozbiórce starych budynków i budowie kompleksu pod różnorodną działalność (teren przy skrzyżowaniu ulic Nowotki i Łódzkiej).

wpis czytano 410 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.18 kwietnia 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony