XXXIX Sesja Rady Gminy Ksawerów

XXXIX Sesja Rady Gminy Ksawerów odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Ksawerów.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Interpelacje i zapytania radnych oraz zaproszonych gości.
  5. Informacja Wójta.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady.
  7. Podjęcie uchwał:

1)  w sprawie odpłatnego nabycia odcinka sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie;

2)  w sprawie odpłatnego nabycia odcinka sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie;

3)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2013 r. (zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie);

4) w sprawie  zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2013 r.;

5)  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego zwiększającego wartość majątku Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej;

6)  w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2013 rok ;

7)  zmieniająca uchwałę XXXVII/254/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2013 -2024;

8)  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Ksawerów;

9)  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ksawerów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata dla samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie;

10)      w sprawie przekazania skargi prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

8. Zatwierdzenie protokołu:

–        z XXXVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 marca 2013r.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.

wpis czytano 220 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.22 kwietnia 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony