Zbiórka wielkogabarytów

W kwietniu od mieszkańców gminy Ksawerów odebrano śmieci wielkogabarytowe. Akcja kosztowała 20.844 zł i w połowie została sfinansowana z budżetu Powiatu Pabianickiego, w połowie z budżetu gminy. Ponad 80% zebranych śmieci trafiło do odzysku.

W dniach od 3 do 9 kwietnia 2013 r. na terenie gminy została przeprowadzona objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Firma Eko-Region zebrała około 16 ton śmieci wielkogabarytowych, w tym także zużyte opony i odpady ulegające biodegradacji. Około 13 ton odpadów zostało przekazanych do odzysku i zostaną wykorzystane do produkcji paliw alternatywnych. Tym samym osiągnięto planowany efekt ekologiczny zadania czyli zmniejszenie masy odpadów składowanych na wysypiskach. Wykonanie powyższego zadania ma również wpływ na ograniczenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy oraz zmniejszenia ilości odpadów zanieczyszczających środowisko.

Zadanie pod nazwą zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Ksawerów zrealizowane zostało przy pomocy środków finansowych w kwocie 10 422 zł z budżetu Powiatu Pabianickiego przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

wpis czytano 209 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.8 maja 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony