Inwestycje

Na terenie gminy trwa realizacja inwestycji zaplanowanych na ten rok. Najbardziej widoczne są prace w centrum Ksawerowa, przy Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

W trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na utwardzeniu terenu przy Domu Kultury oraz realizacja zagospodarowania parku z budynkiem. Inwestycja jest prowadzona w ramach wniosku „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie”. Całość to koszt około 450.000,00 zł.

Wkrótce pojawią się pierwsze instalacje na planowanym placu zabaw przy szkole w Woli Zaradzyńskiej. Inwestycja jest prowadzona w ramach wniosku „Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw”. Kwota inwestycji to około 47.000.00,00 zł.

W ulicy Zachodniej, na odcinku od Gimnazjum do ul. Sienkiewicza, rozpoczyna się realizacja inwestycji pod nazwą „Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej”. W ramach inwestycji zostanie wybudowany chodnik i wyjazdy z bram oraz kanalizacja deszczowa. Koszt inwestycji to około 300.000,00 zł.

Wymienione inwestycje będą dofinansowane w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

Również w czerwcu rozpoczną się prace w ulicy Bocznej. Na drodze zostaną ułożone płyty betonowe na odcinku około 206 metrów od ul. Wschodniej. Kwota inwestycji to 32.000,00 zł.

W trakcie realizacji są prace w ul. Handlowej. Układana jest instalacja sanitarna, a droga zostanie wyłożona tłuczniem. Prace zostaną przeprowadzone na odcinku od ul. Nowotki do ul. Cichej. Kwota inwestycji to około 290.000,00 zł.

Rozpoczną się też prace przy utwardzeniu terenu przy Gimnazjum. Pas drogi dojazdowej zostanie wyłożony gruzem ceglanym i tłuczniem, na utwardzonym terenie przy drodze zostanie ułożona trylinka. – Trylinkę do tej inwestycji przekazał ks. proboszcz Stanisław Bracha, za co serdecznie dziękujemy – mówi Krzysztof Kuś. Kwota inwestycji to 46.000,00 zł.

W trakcie realizacji są projekty architektoniczne dla:

– ulicy Żeromskiego,

– ulicy Wschodniej od ronda do ulicy Cichej, projekt nakładki asfaltowej

– od ronda do ulicy Obwodowej na chodnik

– projekt chodnika na odcinku od skrzyżowania ulicy Zachodniej z ulicą Jana Pawła II do ulicy Szerokiej

– projekt na zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia

To na razie projekty, będziemy je realizować w przyszłym roku – mówi Krzysztof Kuś specjalista ds. infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy.

Do końca zbliża się realizacja prac w budynku mieszkalnym przy Urzędzie Gminy. To ostatnie poprawki i zmiany, które powinny zakończyć etap poprawiania stanu budynku.

Na podstawie informacji

specjalisty do spraw infrastruktury technicznej

 

wpis czytano 262 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.19 czerwca 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony