W gminie Ksawerów kosze za darmo

Mieszkańcy gminy Ksawerów dostaną kosze na śmieci bez ponoszenia dodatkowej opłaty. Ilość i objętość pojemników służących do gromadzenia odpadów będzie dostarczana na podstawie złożonych do Urzędu Gminy deklaracji. Mieszkańcy otrzymają kalendarze wywozu odpadów. Informacje o terminach odbioru śmieci będziemy podawali na bieżąco. 

Dla selektywnej zbiórki będą cztery pojemniki w różnych kolorach: zielony – na odpady zmieszane; żółty – na odpady suche; pomarańczowy – na opakowania szklane, brązowy – na bioodpady.

Osoby, które zdecydowały się nie segregować, dostaną pojemnik na odpady komunalne zmieszane.

W zabudowie wielorodzinnej pojemniki i kontenery będą dostosowane do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W zależności od rodzaju, śmieci będą odbierane z różną częstotliwością:

– odpady komunalne zmieszane – 2 razy w miesiącu

– odpady suche – 1 raz w miesiącu

– odpady szklane – 1 raz na kwartał

– bioodpady – 1 raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 2 razy w miesiącu.

Urząd będzie na bieżąco informował mieszkańców gminy o planowanych spotkaniach informacyjno – edukacyjnych dotyczących nowej gospodarki odpadami.

INFORMACJA DO POBRANIA

 

wpis czytano 1 872 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.24 czerwca 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony