Gdzie znaleźć pieniądze na własną firmę

Jak dostać 40.000,00 zł bezzwrotnej dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej? Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się podczas spotkania informacyjnego „Fundusze zwrotne – alternatywne źródła finansowania przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej”. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach w dniu 28 czerwca 2013 r. w godz. 10.00 – 14.00., ul. Sienkiewicza 16. 

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele instytucji realizującej projekt w ramach którego, istnieje możliwość otrzymania dotacji.

Uczestnicy spotkania uzyskają wiedzę z zakresu dostępnych środkach w ramach instrumentów finansowych z Funduszy Europejskich. Pożyczki, kredyty i poręczenia, jako wsparcie projektów realizowanych przez przedsiębiorców, podmioty ekonomii społecznej oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowić będą główny temat spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 46 874-31-54, bądź mailowo podregion@powiat-brzeziny.pl. Liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM SPOTKANIA

9.45-10.00 Rejestracja uczestników

10.00 Rozpoczęcia spotkania informacyjnego

• Przedstawienie usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 oraz aktualnych naborów konkursów w ramach programów Narodowej Strategii Spójności

• Przedstawienie zasad otrzymania kredytów, pożyczek oraz poręczeń z inicjatywy JEREMIE na przykładzie oferty Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

• Przedstawienie ogólnych schematów wdrażania funduszy zwrotnych m.in. JEREMIE, inżynieria finansowa na rzecz ekonomii społecznej, JESSICA

• Przedstawienie projektu „Program outplacement- wsparcie dla pracowników objętych procesami restrukturyzacji zatrudnienia w województwie łódzkim”. W ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano całą gamę działań skierowanych do osób bezrobotnych i pracowników zagrożonych zwolnieniem lub będących w okresie wypowiedzenia z przedsiębiorstw, które przechodzą procesy restrukturyzacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam

 

Dorota Tomczak-Dratkiewicz

 

Konsultant LPI

 

 

 

wpis czytano 377 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.26 czerwca 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony