Jubileusz 65 – lecia ZSCKR w Widzewie

W dniu 17 września 2011 r. w ZSCKR w Widzewie odbyła się uroczystość obchodów 65-lecia istnienia. W uroczystości wzięli udział: posłowie na Sejm RP Stanisław Olas i Piotr Polak – absolwent szkoły, Maria Sondij-Korulczyk – Dyrektor Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Sejmiku Samorządowego – Wiesław StasiakTadeusz Stańczyk – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa w imieniu Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego, Starszy wizytator Halina Cyrulska przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty, Ksiądz Kanonik Stanisław Bracha – proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ksawerowie, Tadeusz Rosiak Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego ds. oświaty, Prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński – prodziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, Dr hab. Zbigniew Zagórski prof. SGGW– kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego SGGW w Widzewie, Prof. dr hab. Piotr Stypiński – wieloletni kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego SGGW w Widzewie, Dr Włodzimierz Ziółkowski – dziekan Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Maria Wróbel przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów i Adam Topolski – wójt Gminy Ksawerów oraz liczni przedstawiciele szkół gminnych, powiatowych oraz organizacji społecznych, pracodawców i producentów związanych ze szkołą. W uroczystości Uczestniczyło 400 absolwentów szkoły, Rada Pedagogiczna, emerytowani nauczyciele, rodzice uczniów oraz uczniowie szkoły.

Foto Karolina Kosakowska

wpis czytano 305 razy
Wpis opublikowano przez: Magdalena Błaszkowska, dn.18 września 2011

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony