Spotkania z mieszkańcami – zapraszamy

Wójt Gminy

zaprasza na spotkanie

z mieszkańcami Gminy Ksawerów

 poświęcone wyjaśnieniu kwestii dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ksawerów.

 1. Spotkanie będzie miało charakter instruktażowo – konsultacyjny, na którym zostaną omówione m.in.:

1) zasady wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;

2) obowiązki gminy wynikające z nowelizacji przepisów;

3) obowiązki właścicieli nieruchomości;

4) sprawy związane ze sposobem świadczenia usługi przez wyłonioną w przetargu firmę Remondis;

5) zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

6) sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasady zmiany deklaracji.

2. Sprawy różne (w spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Posterunku Policji w Ksawerowie).

 

Serdecznie zapraszam!

Wójt Gminy

Adam Topolski

 

 

Terminy oraz miejsca spotkań:

22 lipca 2013 r. godz. 17:00 – Dom Rolnika Nowa Gadka ul. Ogrodników 59,

23 lipca 2013 r. godz. 17:00 – Gimnazjum w Ksawerowie ul. Zachodnia 33,

24 lipca 2013 r. godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej ul. mjr. Hubala 55,

25 lipca 2013 r. godz. 17:00 – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie ul. Szkolna 12

 

wpis czytano 493 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.19 lipca 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony