Opłata za śmieci

Informacja dotycząca składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Referat Dochodów Urzędu Gminy informuje, że w związku z obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych przez gminy WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST OBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:

1) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) aktualizację deklaracji w przypadku zmiany danych:

– zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość

– zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie lub nieselektywnie)

SKŁADANIE DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz PRZYJMOWANIE OPŁAT pok. 402, IV piętro

 

wpis czytano 373 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.22 lipca 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony