Ile i kiedy zapłacimy za śmieci

Informacja o wysokości i terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez Gminę Ksawerów

1. OPŁATA za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Ksawerów będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST OBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:

a) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

b) aktualizację deklaracji w przypadku zmiany danych:

-zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość

-zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie lub nieselektywnie)

3 . STAWKA OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi

* 11,- zł miesięcznie od osoby ( odpady niesegregowane)

* 5,- zł miesięcznie od osoby (odpady segregowane)

(Uchwała Nr XXXV/220/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 grudnia 2012r)

4. TERMIN CZĘSTOTLIWOŚCI UISZCZANIA OPŁAT

Opłatę o której mowa , właściciele nieruchomości uiszczają raz na kwartał bez wezwania, w

łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

a) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku;

b) za II kwartał do 15 lipca danego roku;

c) za III kwartał do 15 października danego roku;

d) za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 października 2013 r i obejmuje

okres od 1 lipca do 30 września 2013 r.

(Uchwała Nr XLII/292/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 10 lipca 2013r)

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresach za 1 m-c.

5. TRYB UISZCZANIA OPŁAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) w kasie Urzędu Gminy Ksawerów codziennie w godzinach:

poniedziałek 9.00 – 16.00

wtorek 9.00 – 14.00

środa 9.00 – 14.00

czwartek 9.00 – 14.00

piątek 9.00 – 13.00

b) na rachunek bankowy (nr rachunków przesłane zostaną do każdego podatnika

indywidualnie)

6. SKŁADANIE DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz PRZYJMOWANIE OPŁAT – pok. 402, IV piętro Urzędu Gminy.

 

wpis czytano 1 735 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.25 lipca 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony