Spotkania z mieszkańcami

W drugiej połowie lipca odbyły się spotkania z mieszkańcami poświęcone zmianom w systemie odbioru śmieci w związku z wejściem w życie nowej ustawy. Mieszkańcy mogli zapoznać się z nowymi zasadami działania systemu odbioru odpadów na terenie gminy Ksawerów, a przede wszystkim zadać pytania i wyjaśnić wątpliwości

Część informacyjną spotkania dotyczącą nowych zasad odbioru odpadów i segregowania śmieci poprowadziła Magdalena Łysek ekspert z Uniwersytetu Łódzkiego. Mieszkańcy szczegółowo poznali metody segregowania odpadów oraz obowiązki jakie powinien wypełnić właściciel nieruchomości, z której będą odbierane odpady.

Zasady współpracy mieszkańców z urzędem gminy wyjaśniała Ewa Krawczyk inspektor w Urzędzie Gminy Ksawerów.

Na pytania mieszkańców odpowiadał, między innymi, Krzysztof Sęczkowski, zastępca dyrektora Firmy Remondis Sp. z o.o. W rozmowach z mieszkańcami, przedstawiciel Remondisu podkreślał, że dla Firmy jest to okres przejściowy we wdrażaniu nowego systemu odbioru odpadów i w związku z tym prosi o wyrozumiałość. Zapewnił również, że kosze, których brak zgłaszali mieszkańcy zostaną rozwiezione do końca lipca. Wiele pytań dotyczyło większej ilości śmieci, niż zakładano w złożonych deklaracjach. Krzysztof Sęczkowski zastępca dyrektora Firmy Remondis zapewniał, że jeśli tylko śmieci będą odpowiednio posegregowane, Firma odbierze je z posesji. Z tych posesji na których nie ma jeszcze pojemników, posegregowane odpady będą odbierane w workach. – Spotykamy się z Państwem, żeby zweryfikować, nasze rozwiązania, z tym jak sprawdzają się w terenie. Wszystkie Państwa zgłoszenia bierzemy pod uwagę i weryfikujemy na bieżąco. Będziemy starali się, żeby system był jak najprostszy – podkreślał Krzysztof Sęczkowski zastępca prezesa Firmy Remondis.

Dodatkowo podczas spotkania wójt Adam Topolski odpowiadał na pytania mieszkańców związane z bieżącymi pracami inwestycyjnymi, planami realizacji kolejnych przedsięwzięć. Poruszono także temat Funduszu Sołeckiego, w ramach którego poszczególne sołectwa mogą starać się o środki do wykorzystania zgodnie z wolą mieszkańców. W spotkaniu wzięli udział kierownicy referatów oraz jednostki Wod-Kan z Urzędu Gminy.

 

 

wpis czytano 314 razy
Wpis opublikowano przez: Kamila Karcz, dn.29 lipca 2013

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony